Sunday, December 24, 2006

طنز چيست؟(1)

گاهی بعضی واژه​ها تعريف دقيقی ندارند ولی ميتوان با ذکر آنچه که نيست آنرا شناساند!
تعريف طنز بطوری که يک عبارت جامع و مانعی باشد خيلی مشکل است ولی ميتوان توضيح داد که چه چيزهايی طنز نيستند تا در آنصورت ذهن متوجه محدوده طنز بشود. توی بسیاری از کتابها تعاریف مختلف و عجیب و غریبی برای طنز نوشته​اند که هیچکدام دقیق نیست ولی اگر مجموعه آنها را کنار هم بگذاریم میتوانیم ایده روشنی از طنز داشته باشیم.

توی سايت آقای هادی خرسندی٬ طنز نويس بزرگ٬ مطلبی در اين باره پيدا کردم که عينا برای شما نقل ميکنم:

«رفتم پيش روانپزشک بالأخره که آقا من تعريف طنز را نميدانم و اين کلي کنفي دارد. گفت نه عزيزم کنفي چرا؟ تو توليد ميکني، خلق ميکني، وظيفه نداري توليد خود را تعريف هم بکني. ببين آقاجان. مرغ، تخم ميگذارد و ميرود. ديگر به او مربوط نيست که تخم مرغ چه موادي دارد و چه خواصي دارد؟ کار مرغ، تخم گذاشتن است. حالا ديگران هستند که در باره ي اين تخم مرغ و فرق خاگينه و نيمرو اظهار نظر ميکنند بدون اينکه يخه ي مرغ را بگيرند که بيا تخم مرغ را تعريف کن. تو هم همينطور.
دکتر روانشناس اينها را که گفت قانع شدم و قدقدکنان مطبش را ترک کردم. »

از آنجایی که قول داده​ام وبلاگی و مختصر بنویسم لذا همین نکته فعلا کافی است اما هنوز حرفهای زیادی در مورد تعریف طنز داریم که کم کم به آنها می​پردازیم


2 comments:

حمید/ میداف said...

ملاجان
وبلاگ نو مبارک. منتظر مطالب جالب بیشتری ازت هستیم

z8un said...

:)))))))))