Sunday, June 24, 2007

حب و بغض در طنز:

تنفر و یا شیفتگی آفت طنز است ولی داشتن آنها لازمه انسان بودن است. مگر انسان میتواند از بدیها و بدخلقی‌ها بیزار و متنفر نباشد و یا شیفته زیبایی‌ها و خوبی‌ها نگردد؟
طنز پایدار طنزی است که به وضوح از دشنام گویی و ابراز تنفر به بدی‌ها و بدخلقی‌ها احتراز کند و الا آن نوشته دیگر طنز نیست بلکه یک بیانیه حزب سیاسی و یا سرمقاله کیهان شریعتمداری است.

این روزها بعضی افراد٬ وقتی میخواهند در مورد احمدی‌نژاد طنزی بنویسند علنا دشنام و توهین میکنند. این گونه نوشته‌جات نه تنها طنز نیست بلکه هیچ اثر مثبتی بر مخاطب نخواهد گذاشت.
طنز نویس باید رل هنرپیشه فیلم‌های کمدی را بازی کند. خود را به سادگی بزند و از کوره درنرود و دشنام و توهین نکند.

اخیرا یک وبلاگ دیدم بنام فقط آقام. شما هم این نوشته‌اش را بخوانید. جالب است.

4 comments:

سید کاظم said...

خدا لعنتان کند

Anonymous said...

Hi Molla

I don't know why you didn't update your site by new comment. I really like your weblog. specially when you show an idea , like this post.
thanks
frz

Anonymous said...

Hi Molla

I don't know why you didn't update your site by new comment. I really like your weblog. specially when you show an idea , like this post.
thanks
frz

Anonymous said...

ضمن تجديد ارادت .

با اين استدلال اصولي شما كه مي گوئيد "طنز نویس باید رل هنرپیشه فیلم‌های کمدی را بازی کند. خود را به سادگی بزند و از کوره درنرود و دشنام و توهین نکند."
كاملا موافق هستم .

افزون براين - معمولا ناسزا گوئي به افراد - اغلب سبب تبليغ و تائيد شان نيز شده است 0
فرخ