Saturday, March 10, 2007

طنز نوشته های سخن(۳):

شرط لازم برای يافتن يک سوژه ناب طنز٬ داشتن اطلاعات گسترده در زمينه​های متنوع است. اين شرط لازم است اما کافی نيست.
کسانی که اهل مطالعه​اند و از خواندن کتب و مجلات مختلف توشه​ای برگرفته​اند٬ کسانی که جريانات مختلف اجتماعی را از دور و یا نزدیک شاهد بوده​اند٬ کسانیکه با جوامع دیگر آشنایی دارند٬ کسانی​که سفر بسیار کرده و پخته شده​اند ٬ دارای اطلاعات وسیعی هستند که این دانستنیهای گوناگون در مواقع لزوم آنان را برای انتخاب سوژه​ای نو و جالب ياری ميکند.
البته منظور اين نيست که چنين افرادی در زمينه​های مختلف متخصص و کارشناس هستند. بلکه مقصود اين است که تنوع و گستردگی دانش افراد ولو سطحی٬ آنان را در سوژه يابی کمک ميکند.
يک طنز نويس که مسائل اجتماعی را به سخره ميگيرد٬ اگر از مشکلات و مسائل روز بی​خبر باشد چگونه ميتواند سوژه جالبی را برای طنز نوشته​های خود انتخاب کند؟ او بايد اطلاعاتی ولو مختصر از مسائل پيرامون خود داشته باشد. اين اطلاعات يک شبه و يک روزه بدست نمی​آيد.
کسی مثل ف.م. سخن٬ سالها کتاب خوانده٬ روزنامه ورق زده٬ مجله و ماهنامه و هفته​نامه مذهبی و سوسياليستی خوانده٬ هم در جبهه جنگ بوده و هم در فراز و نشيب​های انقلاب٬ هم تاريخ خوانده و هم ادبيات٬ هم اخبار محلی را دنبال ميکند و هم در مورد سقوط مکرر هواپيماها.
طنز نویس موفق قطعا باید وقت زیادی را صرف دیدگاههای دیگران کند. نوشته​های دیگران را بخواند و آنان را با آموخته​های خویش محک بزند و نهایتا از درون دل این موضوعات مختلف٬ سوژه مناسب را انتخاب کند.
دقت در نوشته​های ف. م. سخن به ما این آگاهی را میدهد که چگونه یک سوژه از دل اتفاقات مختلف بیرون آمده است.

No comments: